HUS

HUS on Suomen suurin erikois­sairaan­hoidon toimija. 27 000 ammattilaistamme hoitavat vuosittain lähes 700 000 potilasta. HUS:n toiminnan kannalta on merkittävää, että sovellusten välisten integraatioiden rakentaminen niin HUSin sisällä kuin yhteistyö­kumppanien kanssa on tehokasta.

FHIR-kyvykkäät tieto­järjestelmät ovat suoraan yhteen­toimivia - eikä enää ole tarvetta tehdä perinteisiä integraatioita. Loppu­tuloksena on käänteen­tekevä parannus toteutusten nopeudessa ja kustannus­tehokkuudessa. Tämän vuoksi HUS on tehnyt ”FHIR FIRST” -linjauksen, jonka pohjalta HUS käyttää ja edellyttää myös yhteistyö­kumppaneiltaan ensi­sijaisesti FHIR-standardin mukaisia standardi­rajapintoja tieto­järjestelmien yhteen­toimivuuden (integraatioiden) toteuttamisessa. Käyttämällä kansain­väliseen standardiin pohjautuvaa FHIR-standardia HUS tukee myös suomalaisten startup-yritysten ja muiden toimijoiden pääsyä kansain­välisille markkinoille.

Onnistuminen edellyttää myös kansallista yhteistyötä standardin yhtenäisessä käytössä. HUS pitää erittäin tärkeänä, että HL7 Finlandin puitteissa tehtävä harmonisointityö etenee rivakasti.