InterSystems

InterSystems on globaali teknologia­toimittaja jolla on erityisen vahva asema terveyden­huollossa. Terveyden­huollon tarjontaamme kuuluu mm.

InterSystems esittelee yhteis­työssä Vitec Acuten kanssa Acute potilas­järjestelmän FHIR RESTful APIn prototyyppiä. FHIR API kattaa tällä hetkellä Patient ja Appointment resurssit tukien erittäin kattavasti standardia RESTful APIa ((https://www.hl7.org/fhir/http.html, https://www.hl7.org/fhir/search.html ml. eri haku­parametrit, versiointi, JSON/XML, …). Olemme toteuttaneet kaksi vaihto­ehtoista toteutus­arkkitehtuuria joilla molemmilla on omat etunsa ja haasteensa. Myös Vitec Acuten asian­tuntija on tavattavissa InterSystemsin osastolla B65 ainakin tiistaina kello 11:30 - 16:30 ja mahdollisesti myös keskiviikkona kello 11:00 - 13:00.

InterSystems esittelee yhteis­työssä TietoEvryn kanssa SMART on FHIR sovellusten käynnistämistä (app launch) hyödyntämällä minimi­kontekstin­hallintaa. Tähän astisten kokemustemme perusteella minimi­kontekstin­hallinta ja SMART on FHIR sovellus­käynnistys vaikuttavat olevan yhdistettävissä hyvin: vieraile osastolla B65 niin näytämme kuinka se tapahtuu käytännössä.

InterSystems esittelee yhteis­työssä Sensotrendin kanssa SMART on FHIR sovelluksen käynnistystä (app launch) ja tietojen hakua InterSystemsin FHIR resource repositorysta. Näytämme FHIR standardista ja SMARtista kiinnostuneille miten FHIR ja SMART toimivat: mitä konepellin alla oikeasti tapahtuu - osastolla B65.

InterSystems esittelee yhteis­työssä Fujitsun kanssa tuotteistettua ja valvottua FHIR palvelinta palveluna, standardin FHIR palvelimen asentamista ja käyttöä sekä toteutettuja ja toteutettavia ratkaisuja. Fujitsun FHIR ratkaisuihin voi tutustua sekä Fujitsun osastolla, että InterSystemsin osastolla B65.

InterSystems esittelee yhteis­työssä BCB Medicalin kanssa FHIR käyttö­liittymä­ohjelman yhteen­sopivuutta: BCB Medicalin kehittämä käyttö­liittymä­ohjelma on kykeneväinen yhdistymään useaan eri FHIR ympäristöön mukaan lukien Acute potilas­järjestelmä, Apotin Epic järjestelmä sekä HUS Terveyskylä. BCBn asian­tuntija on tavattavissa InterSystemsin osastolla tiistaina 13:00-14:00 ja keskiviikkona kello 12:00 - 13:00.

Myös Apotin asiantuntijoita on tavattavissa tiistaina 11:30-12:30 ja keskiviikkona kello 11:00 - 12:00 InterSystemsin osastolla B65.