Una

Laajassa kansallisessa UNA-yhteis­työssä on jo vuosien ajan edistetty sote-tiedon­hallintaa ja yhteen­toimivuutta monilla tavoin. Myös UNA-ratkaisuissa on jo olemassa FHIR-kyvykkyyksiä.

Ydin UNA

Ydin UNA yhdistää Kanta-arkiston ja alueellisten järjestelmien tiedot ajan­tasaiseksi koosteeksi. Kyseessä on ensimmäinen näin laaja ratkaisu, joka kerää koko sote-palvelu­ketjun tiedot ammatti­henkilöiden käyttöön.

Tietojen keräämisessä hyödynnetään FHIR-rajapintaa esimerkiksi AVPH-/Lappi -järjestelmän tietojen koostamisessa Tampereella. Tiedot koostetaan ja näytetään käyttäjälle Tilannekuva UNA -ratkaisussa.

UNAn asiantuntijat esittelevät tietojen koostamista ständillämme.

Ydin UNA -ratkaisun koostamien laaja-alaisten sote-tietojen tarjoaminen FHIR-raja­pinnoin muille järjestelmille on suunnitelmissa. Konkreettisten tarpeiden ja toteutusten tarkentamiseksi etsimme kiinnostuneita yhteis­työ­kumppaneita.

UNA-ratkaisut

UNA-ratkaisut

käynnistetään potilas­tieto­järjestelmistä pää­sääntöisesti edelleen minimi­kontekstin­hallinnan ratkaisua hyödyntäen, mutta UNA Lomakkeen käynnistyksessä Esko-potilas­tieto­järjestelmästä sovelletaan jo Smart App Launch -toteutusta.

Myös muiden järjestelmien kanssa ollaan valmiita edistämään Smart App Launch -käynnistystä.

Toiminnanohjausselvitys

UNA-yhteis­työssä tehtiin myös vuoden 2021 lopulla selvitys FHIR-standardin kyvykkyyden arviointi sosiaali- ja terveyden­huollon tuotannon­ohjauksessa. Tarpeita olisi konkreettisesti yhteen­toimivuuteen ja rajapintoihin mm. tapahtuma-, resurssi- ja tilatietojen osalta sekä näihin pohjalta tieto­järjestelmien keskinäistä ohjaus­kyvykkyyttä. Näissä tuotannon­ohjauksen tarpeissa FHIR-rajapinta­valmiudet ja kypsyydet ovat vielä globaalistikin vähäisellä tasolla. Suomessa onkin hyvä yhdessä suunnitella, kuinka näitä integraatio­tarpeita ratkaistaan jatkossa.