Apotti

Apotti on sosiaali- ja terveyden­huollon tieto- ja toiminnan­ohjaus­järjestelmä, joka ensimmäisenä maailmassa tuo yhteen sosiaali- ja terveyden­huollon tiedot.

Apotti tarjoaa kattavat avoimet rajapinnat ja integraatio­palvelut (lisätietoja http://open.epic.com) joita hyväksi­käyttäen Apotin järjestelmä­kokonaisuutta voidaan täydentää kolmansien osapuolien innovatiivisilla lisäarvo­palveluilla.

Apotin ekosysteemi­kumppanit voivat FHIR:in avulla integroida saumattomasti omat ratkaisunsa Apotin sosiaali- ja terveyden­huollon tietoihin. Apotin käytössä ovat myös kansalliset Suomi.fi-palvelut käyttäjien vahvaan tunnistamiseen sekä Kanta-palvelut tietojen arkistointiin ja välitykseen. Näin ollen kokonaisuus on mahdollista rakentaa siten, että se täyttää Suomen lainsäädännön vaatimukset.

Apotin kautta suomalaisilla startup-yrityksillä ja muilla toimijoilla on pääsy osaksi Epicin sovellus­luetteloa ja sitä kautta mahdollisuus löytää väyliä kansainvälisille markkinoille.

Apottiin on käyttöön­ottojen yhteydessä integroitu jo useita kymmeniä erillis­järjestelmiä HL7-standardeilla. Esimerkkejä FHIR-pohjaisista integraatioista ovat