BCB Medical

BCB Medical Oy on terveyden­huollon tieto­järjestelmä­toimittaja, joka on vuodesta 2003 kehittänyt hoidon laadun ja vaikuttavuuden seuranta­järjestelmiä terveyden­huollon ammattilaisten käyttöön. Tauti­kohtaisia laatu­rekistereitä on käytössä eri erikois­aloilla kaikissa Suomen sairaan­hoito­piireissä. Rekisterit ovat kiinteästi integroituja sairaaloiden potilas­tieto­järjestelmiin sekä potilaan sähköiseen asiointi­palveluun Omavointiin. Kerättyä tietoa voidaan hyödyntää erilaisilla raportti- ja analytiikka­työkaluilla sekä jatkuvasti kehittyvillä muilla tiedon hyödyntämisen työkaluilla.

BCB:n toteuttamissa FHIR-ratkaisuissa tuodaan potilaan henkilö­tietoja sekä lääkitys- ja havainto­arvo­tietoja laatu­rekisterihin potilas­tieto­järjestelmistä tai etämittaus­laitteista.

BCB Medical esittelee yhteis­työssä InterSystemsin kanssa FHIR-käyttö­liittymä­ohjelman yhteen­sopivuutta: BCB Medicalin kehittämä laatu­rekisteri on kykeneväinen integroitumaan useaan eri FHIR-ympäristöön mukaan lukien Acute-potilas­järjestelmä, Apotin Epic-järjestelmä sekä HUS Terveyskylä.