Apotti

Apotti-järjestelmän kyvykkyydet ja kehitys

Apotti-järjestelmä on kattavin ja edistyksellisin ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. Meillä on jo nyt käytössämme erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tiedot yhdistävä, kyvykäs ja jatkuvasti kehittyvä asiakas- ja potilastieto- sekä toiminnanohjausjärjestelmä. Apotti-järjestelmää ja sen käytettävyyttä kehitetään jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä Apotin omistajaorganisaatioiden kanssa, mm. Apotti 2.0-kehitysohjelmassa.

Apotin yhteistyö Epicin kanssa tuo edistyneimmät kansainväliset ratkaisut Apotin asiakasorganisaatioiden saataville. Epic tekee yhteistyötä alan merkittävimpien toimijoiden, kuten Microsoftin, OpenAI:n ja Applen kanssa.

Apotin ekosysteemitoiminta ja verkostokehittäminen

Apotti-järjestelmän ytimenä toimiva Epic on käytössä maailman parhaissa sairaaloissa eri puolilla maailmaa. Apotin ja Epicin yhteistyö tarjoaa suomalaisille sosiaali- ja terveysteknologian yrityksille väylän kehittää palveluita ja sovelluksia niin kotimaisille kuin kansainvälisille markkinoille. Olemme avanneet Apotti-ekosysteemin kehitys- ja testausympäristön, jossa yritykset pääsevät turvallisesti testaamaan omia palveluitaan kuvitteellisella asiakas- ja potilasdatalla.

Apotin ekosysteemin demo ATK-päivillä

Demossa kuvataan Apotti-järjestelmän ja sovellusten yhteistoiminta SMART App Launch -käynnistyksenä (vanhalta nimeltään SMART on FHIR), jolloin Apottiin kirjautunut käyttäjä näkee yhdellä kirjautumisella myös sovelluksen tuottaman tiedon.

Demossa näytetään:

  • Sensotrend (Apotin ekosysteemikumppani): rooli = diabetespotilas
    • näkymä: potilaan näkymät tabletin kautta (Sensotrendin näkymä on kansainvälisesti harmonisoitu ambulatoorinen glukoosiprofiili, jota diabetesta hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset osaavat tulkita.)
  • Apotti: rooli = Apotti-järjestelmää käyttävä sisätautilääkäri
    • näkymä: sisätautilääkärin työnkulkua diabetespotilaan hoidossa, missä on mukana Sensotrendin näkymä saumattomasti upotettuna

Taustaa

Apotti on modulaarinen järjestelmä, johon on aiempaa helpompaa liittää terveys­teknologia­yritysten/startupien kehittämiä sovelluksia SMART App Launch -teknologialla. Näin Apotti-järjestelmään kirjautunut ammattilaiskäyttäjä näkee yhdellä kirjautumisella myös sovelluksen tuottaman tiedon. Tämä tehostaa toimintaa ja vähentää virheiden todennäköisyyttä, koska ammattilaiskäyttäjän ei tarvitse manuaalisesti poimia tarvitsemiaan tietoja eri palveluista tai sovelluksista.

Contact

Ilkka Tiainen

Ecosystem Specialist

ilkka.tiainen@apotti.fi