FHIR-integraatio­projekti

Mistä on kyse?

HL7 Finland järjestää keväällä 2022 FHIR-sovellusten integraatio­projektin. Hankkeessa toteutetaan suuri määrä integraatioita sovellusten, asiakas- ja potilas­tieto­järjestelmien sekä muiden alustojen välille.

Tavoitteena on edistää ennen kaikkea tietojen liikkumista tieto­järjestelmien välillä sekä asiakas- ja potilas­tieto­järjestelmien toiminnallisuutta laajentavien SMART-sovellusten käyttöön­ottoa.

Miksi

Sana integraatio herättää usein huolta. Integraatiot vaativat tyypillisesti paljon aikaa ja resursseja, eikä lopputuloksesta ole edes varmuutta. Tämän vuoksi monet varsin hyödyllisetkin integraatiot jäävät toteuttamatta.

FHIR-integraatioprojektin tavoitteena on poistaa tämä epävarmuus toteuttamalla ja testaamalla integraatiot jo etukäteen. Tämän toivotaan helpottavan myös sovellusten hankintaa ja käyttöönottoa.

Mitä

Hankkeessa pyritään toteuttamaan monenlaisia integraatioita, mutta pääpaino on HL7 SMART App Launch -sovellus­käynnistyksellä. Sen avulla ulkopuoliset sovellukset voidaan käynnistää asiakas- tai potilas­tieto­järjestelmästä napin painalluksella. Lisäksi käynnistymisen yhteydessä käynnistettävälle sovellukselle välitetään tieto siitä, kuka ammattilainen tahtoo katsoa kenen asiakkaan tai potilaan tietoja. Ja kaikki tämä ehdottoman tietoturvallisesti.

Ammattilaiselle SMART-käynnistys tarkoittaa sitä, että hänen ei tarvitse kirjautua erikseen johonkin toiseen järjestelmään tai etsiä sieltä henkilöä erillisestä listasta. Kaikki tapahtuu nimenomaan napin painalluksella varsinaisesta pääjärjestelmästä.

Myös muut ja monimutkaisemmat integraatiot ovat tämän integraa­tiohankkeen piirissä ja ehdottomasti kiinnostavia. Mutta tietojen lukeminen ja kirjoittaminen edellyttävät yleensä jossakin määrin enemmän sopimista ja ovat myös tapaus­kohtaisempia. Tästä syystä pääpaino on sovellusten käynnistyksessä, jonka pitäisi jo itsessään tuoda reilusti lisäarvoa.

Sovellustoimittajille SMART-käynnistyksen toteuttaminen sovelluksiin tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet kansain­väliseen liiketoimintaan suurten järjestelmä­toimittajien kanssa.

Miten

Integraatiot toteutetaan yhdessä suuressa hankkeessa. Tällöin esimerkiksi alusta­toimittaja voi konfiguroida järjestelmään useamman sovelluksen kerralla ja myös opastaa useaa sovellus­toimittajaa kerralla, siis saada aikaan monta integraatiota yhden integraation kustannuksella.

Tavoite on myös, että sovellus­toimittajat tukevat toisiaan integraatioiden toteuttamisessa, jakaen kokemuksia, parhaita käytäntöjä ja lähde­koodiakin.

Ajatus on, että projektissa ei tarvitse liikuttaa rahaa, vaan kaikki osapuolet vastaavat omista kustannuksistaan. Myös sopimukset pyritään pitämään minimissä, mutta joitain sopimuksia saatetaan tarvita esimerkiksi yhteyksien avaamiseen tai jotta sovelluksille voidaan sallia pääsy kehitys­ympäristöihin.

Integraatiot pyritään ensisijaisesti rakentamaan kunkin alustan osalta demo­ympäristöön, jossa niiden esittely on mahdollista ulkopuolisillekin. Mikäli tällaista ympäristöä ei ole saatavilla, voidaan myös toteuttaa integraatio suljetumpaan ympäristöön ja tallentaa sieltä video, joka esittelee integraation toteutumisen ja sovelluksen liittymisen ammattilaisen työnkulkuun.

Demot

Projektin tuotoksia esitellään Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivillä maanantaina 9.5. klo 17.30 - 20.00, kokoushuone Elsi K307. Tervetuloa!

ATK-päivillä on myös opastetut FHIR Walk With Me -kävelykierrokset, tiistaina 10.5. klo 11.45 ja keskiviikkona 11.5. klo 11.00. Kierrokset alkavat ATK-päivien infopisteeltä.

Integraatioiden toteuttamista jatketaan ja toinen esittely on HIMSS Europe -tapahtumassa Helsingissä kesäkuussa 14.-16.6.2022.

Katso myös hanketta esittelevä video HL7 Finlandin Personal Health SIG -työpajasta.

Osallistujat

Integraatioita on toteuttamassa lukuisa joukko asiakas- ja potilas­tieto­järjestelmien edustajia, sovellustoimittajia ja muita toimijoita.

Klikkaa toimijoiden nimiä nähdäksesi tarkemmat kuvaukset!
Alustat
Sovellukset Apotti Cerner Epic Esko InterSystems Kanta KotiDigi Lifecare Omatietovaranto OMNI360 Terveyskylä Vitec Acute
Axel Health x
BCB Medical x
Duodecim ?
InterSystems x x
MealLogger x x x x
Omaolo x
Physiotools x
Physitrack x
ProWellness x
Sensotrend x x x x ? ? x x x x
Solita x
Una x x
Wellmo ? x ?
?
Integraatio on vielä työn alla
x
Integraatio on valmis!

Muut

Mukaan mahtuu ja ehtii vielä. Ole yhteydessä!

Muistiot

Lue muistiot demovalmisteluista.

HL7 Finland

Jos et ole jo HL7 Finland ry:n jäsen, nyt on hyvä hetki liittyä jäseneksi! Vuonna 2022 liittyviltä uusilta jäseniltä ei peritä jäsen- eikä projektimaksuja liittymis­vuodelta, vaan vasta seuraavasta vuodesta alkaen. Ks. liittymislomake.

HL7 Finland järjestää vuonna 2022 myös muita FHIR-määrittelyjen käyttöönottoa edistäviä projekteja. Toimintasuunnitelma listaa ainakin projektit:

  • 3.4 Kansallinen ja kansainvälinen yhteen­toimivuus­tapahtuma
  • 3.6 FHIR-käytön edistäminen Suomessa (FHIR Accelerator Finland)
  • 4.4 FHIR-rajapinnat asiakas- ja potilas­tieto­järjestelmä­integraatiota varten (viimeistely)
  • 5.2 FHIR-hyödyntäminen IHE-profiileissa

Mikäli herättää kiinnostusta, kannattaa tarjota osaamista ja tekemistä myös näihin!