FHIR Demo 2023 ATK-päivillä

HL7 Finlandin järjestämä FHIR Demo 2023 esittelee FHIR-standardin käytön nykytilan Suomessa Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivillä

Tule mukaan FHIR Walk With Me -kiertokävelylle, joka antaa hyvän yleiskuvan demoista ja FHIR-tekemisestä ylipäänsä! Demot ja keskustelut ständeillä syventävät näkökulmaa.

Huomioi myös HL7 Finlandin julkaisemat kansalliset FHIR-soveltamisoppaat!

Aikataulutetut demot ATK-päivillä

InterSystems101
Apotti400
WellmoStartup-alue
FHIR Walk With Meinfo
SensotrendStartup-alue
Una210
BCB Medical221
Duodecim124
Fujitsu114
FHIR Walk With MeInfo
Apotti400
Kela201
Atostek94

Demon osallistujien ständit ATK-päivillä

40CGI
94Atostek
101InterSystems
104Buddy Healthcare
110Tietoevry Care
114Fujitsu
124Duodecim
126Esko Systems
200Solita
201Kela
210Una
221BCB Medical
400Apotti
404ProWellness
Startup-alueGlucostratus
MealLogger
MedicubeX
Sensotrend
Wellmo